Shopping cart

close

☎ Phục vụ miền tây 067 3891 567  | Phục vụ các tỉnh miền đông 08 625 29 049

 TƯ VẤN BÁO GIÁ : 067 3891 567 | thangbinhphuong2013@gmail.com

chào mừng bạn đến bonnhuahoasen.com

BỒN NHỰA HOA SEN ĐỨNG

View Large

BỒN NHỰA ĐỨNG 700L

  • BỒN NHỰA ĐỨNG
  • Bồn nhựa đứng 700L
BỒN NHỰA ĐỨNG HOA SEN SẢN PHẨM BỒN NHỰA ĐỨNG 700L. GIÁ THÀNH :  VNĐ Xuất xứ: BỒN NHỰA HOA SEN Chất
View Large

BỒN NHỰA ĐỨNG 500L

  • BỒN NHỰA ĐỨNG
  • Bồn nhựa đứng 500L
BỒN NHỰA ĐỨNG HOA SEN SẢN PHẨM BỒN NHỰA ĐỨNG 500L. GIÁ THÀNH :  VNĐ Xuất xứ: BỒN NHỰA HOA SEN Chất
View Large

BỒN NHỰA HOA SEN 1500L

  • BỒN NHỰA ĐỨNG
  • Bồn nhựa đứng 1.500L
BỒN NHỰA ĐỨNG HOA SEN SẢN PHẨM BỒN NHỰA ĐỨNG 1500L. GIÁ THÀNH :  VNĐ Xuất xứ: BỒN NHỰA HOA SEN Chất
View Large

BỒN NHỰA ĐỨNG 300L

  • BỒN NHỰA ĐỨNG
  • Bồn nhựa đứng 300L
BỒN NHỰA ĐỨNG HOA SEN SẢN PHẨM BỒN NHỰA ĐỨNG 300L. GIÁ THÀNH : VNĐ Xuất xứ: BỒN NHỰA HOA SEN Chất
View Large

BỒN NHỰA HOA SEN 2000L

  • BỒN NHỰA ĐỨNG
  • Bồn nhựa đứng 2.000L
BỒN NHỰA ĐỨNG HOA SEN SẢN PHẨM BỒN NHỰA ĐỨNG 2000L. GIÁ THÀNH : VNĐ Xuất xứ: BỒN NHỰA HOA SEN Chất
Scroll To Top